Zoeken door alles

Brinkenpad

Nieuw aangelegd pad dat voert door het weiland De Brinken, dat al in 1827 wordt genoemd. Zie ook Brink.

Raadsbesluit nr. 299 van 21 december 1993

Wijk: HooglandNieuwland

Loop: Jonkvrouw Foeytweg - Rondweg-Noord /  Rondweg-Noord - De Gekroonde El