Zoeken door alles

Brilsalamander

Salamander uit de familie Salamanderachtigen. Deze diersoort telt ca. 325 soorten. In Nederland komen vijf soorten voor. Deze zijn in Nederland alle beschermd. De brilsalamander komt vooral in Italië voor.

B&W-mandaat nr. B98052659 van 24 november 1998

Wijk: Nieuwland

Loop: Vuursalamander - Kamsalamander