Zoeken door alles

Brederolaan

Gerbrand Adriaensz. Bredero, 1585-1618, Nederlands dichter; genoot behoorlijk onderwijs: hij kende Frans, mogelijk Engels en misschien wat Latijn; aanvankelijk opgeleid tot schilder. Schreef niet in hoogdravende taal maar in plat Amsterdams over het straatleven. Van hem is de beroemde uitspraak: 't kan verkeeren'.

Raadsbesluit nr. 670 van 24 oktober 1922

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Kapelweg - Van Marnixlaan