Zoeken door alles

Van Brakelstraat

Jan van Brakel, 1618-1690, Nederlands vloootvoogd; held van de tocht naar Chatham. Behalve aan de voornaamste zeeslagen van de Derde Engelse Oorlog nam hij ook deel aan de verdediging van de landsgrenzen. In 1688 commandeerde hij, als tijdelijk vice-admiraal, de vloot van stadhouder Willem III bij diens overtocht naar Engeland.

Raadsbesluit nr. 195 van 30 juni 1953

Wijk: Kruiskamp

Loop: Kruiskamp - Witte de Withstraat