Zoeken door alles

Bovist

Nederlandse naam van het paddestoelengeslacht Bovista. In het Latijn betekent bovis rund. In het volksgeloof dacht men dat deze paddestoel uit koemest ontstond. Het geslacht Bovista kent ca. 25 soorten, over de gehele aarde verspreid. In Nederland komt een drietal soorten vrij algemeen voor. Dit deel van de wijk Kattenbroek kreeg de metafoor Herfst mee en daarin passen de namen van paddestoelen.

Raadsbesluit nr. 203 van 28 augustus 1990

Wijk: Kattenbroek

Loop: Bruggensingel-Noord - Australiëring