Zoeken door alles

De Bovenkruier

De naam herinnert aan de windmolen met draaibare kap die in deze omgeving stond maar door oorlogsgeweld in 1945 is verwoest.

Raadsbesluit nr. 325 van 19 november 1985

Wijk: Hoogland

Loop: Molenweg - Schothorsterlaan