Zoeken door alles

Bosserdijk

De naam is ontleend aan de hier gelegen boerderij, die in 1583 voor het eerst zo wordt genoemd, maar eerder Ten Bosch heette en een geschiedenis heeft die tenminste teruggaat tot 1294. Deze hoeve behoorde tot de maalschap (markegenootschap) van Hoogland. Ter plaatse is geen sprake van een dijk, hooguit van iets hoger gelegen grond. Tot in 1940 ook wel Bosterdijk genoemd.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 16 oktober 1973

Wijk: Hoogland

Loop: Esdoornlaan - Utrechtseweg z-waarts