Zoeken door alles

Borgerlaan

Elias Anne Borger, 1784-1820, Nederlandse dichter, theoloog en classicus; hoogleraar in de theologie, exegese, geschiedenis en klassieke letteren te Leiden. Was een zeer begaafd Latijns en Nederlands redenaar en werd als dichter vooral bekend door zijn tragische autobiografische ode Aan de Rhijn in de lente van het jaar 1820. Hiervan zijn vertalingen in het Frans, Duits, Engels, Fries en Latijn verschenen.

Raadsbesluit nr. 670 van 24 oktober 1922

Wijk: De Berg-Zuid

Loop: Kapelweg - Van Marnixlaan