Zoeken door alles

Boreelstraat

Jonkheer Willem François Boreel, 1775-1851, Nederlands militair; oprichter van het Regiment Huzaren van Boreel. Hij vocht met zijn regiment tijdens de Slag bij Waterloo in 1815 tegen Napoleon. Was opperstalmeester van koning Willem II. Het naar de oude Huzaren genoemde (nieuwe) regiment Huzaren van Boreel was gehuisvest in de Willerm III-kazerne die zich hier tot in 1978 bevond.
De straat maakte oorspronkelijk deel uit van de Grote Nagtegaalsteeg of Grote Nachtegaalstraat; die komt al in 1661 voor; de naam gaat terug op herberg de Nagtegaal in deze omgeving. De oorspronkelijke straat boog tot de bouw van de kazerne af en liep over het huidige Eskadronplein naar de singel; na de bouw sloot deze aan op de Ruiterstraat (nu Cavaleriestraat).

Raadsbesluit 192 van 30 augustus 1983

Wijk: Randenbroek

Loop: Heiligenbergerweg - Eskadronplein