Zoeken door alles

Boekweitkamp

Naam voor zowel het plantengeslacht als de soort uit de Duizendknoopfamilie; telt vier Euraziatische soorten. Het cultuurgewas is afkomstig uit Midden-Azië. De vruchtjes bevatten één zaad dat eetbaar is; deze lijken op beukennootjes. Dit en het gebruik als ware het een graangewas verklaart de naam boek-weit, dat is beuk-tarwe. Gecombineerd met kamp, de naam van een afgebakend stuk land.
Voor namen van hier ooit geteelde gewassen werd gekozen toen er geen namen van boerderijen of landerijen in deze omgeving meer voor handen waren.

Raadsbesluit nr. 224 van 30 augustus 1977

Wijk: Hoogland

Loop: Tolick - Haverkamp