Zoeken door alles

Bloemendalsestraat

Genoemd naar het gerecht Bloemenda(e)l (vergelijkbaar met een tegenwoordige gemeente); zie Bloemendalse Binnenpoort.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Stadskern

Loop: 't Zand - (Beek)