Zoeken door alles

Bisschopsweg

De weg is voor het eerst te zien op de plattegrond van Jacob van Deventer (ca. 1570) en droeg toen ongetwijfeld al de naam Bisschopsweg, aangezien in 1642 wordt gesproken over de ‘oude Bisschopswech’. In de middeleeuwen behoorde het gebied ten zuiden van de Bisschopsweg tot het gerecht van de Utrechtse bisschop, dat wil zeggen dat de bisschop daar de overheidsmacht bezat. Het is niet uitgesloten dat de Bisschopsweg zo werd genoemd omdat in die vroege tijden ook de weg zelf tot het gebied van de bisschop van Utrecht behoorde. Ook is weleens geopperd, dat de Bisschopsweg ouder is dan Amersfoort en het oosten van het land met de stad Utrecht verbond. Jacob van Campen kreeg in 1644 toestemming om het deel van de weg langs Randenbroek op te heffen; voortaan liep de Bisschopsweg dood bij de beek. Het gedeelte tussen de tegenwoordige Hendrik van Viandenstraat en de beek werd tot in 1914 naar blekerij De Luiaard ook wel Achter Luiaard genoemd. In 1928 werd de weg doorgetrokken langs Randenbroek.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Vermeerkwartier

Loop: Arnhemseweg - Heiligenbergerweg