Zoeken door alles

Biesvaren

Plant van het geslacht Wolfsklauwachtigen. Er bestaan ca. 65 soorten verspreid over de gehele aarde. Men vindt ze op zeer moerassige plaatsen of groeiend onder water.

B&W-mandaat nr. B97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Waterdreef - Nieuwlandsedreef