Zoeken door alles

Beukenlaan

Beuk, een boomsoort uit de Beukenfamilie. De haagbeuk en hopbeuk zijn soorten uit twee andere geslachten van deze familie. De beuk is de enige soort van het geslacht Fagus die in Nederland voorkomt. Oorspronkelijk vermoedelijk wild, maar nu op de meeste plaatsen (ook in bossen) aangeplant.
De weg heette aanvankelijk Beukstraat (rb. van de gemeente Hoogland van 20 december 1961); bij de naamsvaststelling deden B. en W. de toezegging beuken langs de weg te planten. De naam is na de samenvoeging van Hoogland en Amersfoort gewijzigd om verwarring te voorkomen.

Raadsbesluit nr. 635 van 27 november 1979

Wijk: Hoogland

Loop: Zevenhuizerstraat - Berkenlaan