Zoeken door alles

Bernard Zweersstraat

Bernard Zweers, 1854-1924, Nederlands componist, vnl. autodidact; 1885-1922 leraar harmonie en compositie aan het Amsterdamse conservatorium. Droeg met Wagenaar en Diepenbrock in belangrijke mate bij tot de herleving van de Nederlandse muziek rond 1900. Hij componeerde o.m. de symfonie Aan mijn Vaderland, stukken voor mannenkoren en muziek voor Vondels Gijsbrecht ter gelegenheid van de opening van de Amsterdamse schouwburg.

Raadsbesluit nr. 240 van 30 oktober 1962

Wijk: Randenbroek

Loop: Matthijs Vermeulenstraat - J.p. Sweelinckstraat