Zoeken door alles

Berkenlaan

Berk, een boom uit de Berkenfamilie. Er zijn 60 soorten, die voorkomen op het noordelijk halfrond. In Nederland komen twee soorten in het wild voor, nl. de zachte berk en de ruwe of witte berk. Bij de naamgeving gaven B. en W. aan langs de weg berken te zullen planten.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 1 december 1955

Wijk: Hoogland

Loop: Kerklaan - Esdoornlaan