Zoeken door alles

Benoordenhout

Aanduiding voor het gebied in Den Haag ten noorden van het Haagse Bos; tegenwoordig naam van een wijk.
Dit deel van de wijk Kattenbroek wordt omschreven met de metafoor Villabos. De bebouwing staat als het ware op 'open plekken' in het bos. Deze open plekken dragen de naam van in Nederland bekende boscomplexen. In die opzet wijkt de naam Benoordenhout als indirecte verwijzing daarvan af.

Raadsbesluit nr. 203 van 28 augustus 1990

Wijk: Kattenbroek

Loop: Woudzoom - Pastorielaan