Zoeken door alles

Beethovenweg

Ludwig van Beethoven, 1770-1827, Duits componist, behoort tot de meest bewonderde componisten uit de westerse muziekgeschiedenis. Uitgaande van de Weense klassieke traditie ontwikkelde hij geleidelijk een individuele stijl, waarmee hij de voorbode werd van de romantiek. Componeerde o.a. symfonieën, ouvertures, pianoconcerten, een vioolconcert, een opera, liederen en een belangrijk kamermuziek oeuvre.

Raadsbesluit nr. 111 van 26 juni 1962

Wijk: Randenbroek

Loop: Heiligenbergerweg - Randenbroekerweg