Zoeken door alles

Bataafse Bellefleur

Variëteit van het appelras Bellefleur. Zeer oude, zeldzaam geworden appel, kwam vooral in West-Nederland voor. Geel met karmijn gestreepte blos, die soms de hele vrucht bedekt. Middelgroot, wat langwerpig; redelijk sappig met een erg fijne smaak en een rins aroma. Een gaarde is een omsloten stuk land met beplanting.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: Franse Bellefleur - Bellefleurgaarde