Zoeken door alles

Basicweg

Basic (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) is een computerprogrammeertaal, ontwikkeld in 1963-1964. Dankzij basic was voor het vertalen in machinetaal geen afzonderlijke bewerking meer nodig, maar gebeurde dit automatisch door een zogenaamde interpreter.

Raadsbesluit nr. 267 van 26 september 1989

Wijk: Vathorst/Valleipoort

Loop: Beeldschermweg - Outputweg