Zoeken door alles

Bakemastraat

Jacob Berend Bakema, 1914-1981, Nederlands architect en stedenbouwkundige, sinds 1963 hoogleraar te Delft en sinds 1965 te Hamburg. Streefde naar een bouwkunst die de 'driedimensionale expressie van het menselijk gedrag' is, en legde zich speciaal toe op het ontwerpen van steden, stadsdelen en grote complexen.

Raadsbesluit nr. 353 van 29 november 1988

Wijk: Zielhorst

Loop: L.C. van der Vlugtstraat - Leonardo Da Vincistraat