Zoeken door alles

Bachweg

Johan Sebastiaan Bach, 1685-1750, Duits componist en organist. In Leipzig begon hij in 1723 een artistiek project van reusachtige omvang: voor vrijwel elke zon- en kerkelijke feestdag schreef hij een cantate, totdat er vijf complete jaargangen gevormd waren. De Matthëus Passion vormt hierin het hoogtepunt.

Raadsbesluit nr. 363 van 29 december 1953

Wijk: Randenbroek

Loop: Hogeweg - Heiligenbergerweg