Zoeken door alles

Aziëring

Een van de vijf continenten. Twee belangrijke thema's in de filosofie rond de wijk Kattenbroek zijn: reizen en thuis zijn. De continenten staan voor verre bestemmingen. De naam Ring geeft uitdrukking aan het beschut en warm thuis zijn. De cirkel is het symbool voor de kosmos (hemel) en voor het cyclische (levensgang) van het bestaan. Samen met het kruis vormt de cirkel al sinds de oudheid het symbool voor de stad. Het kruis wordt gevormd door de Laan der Hoven en de Verborgen Zône.

Raadsbesluit nr. 203 van 28 augustus 1990

Wijk: Kattenbroek

Loop: Laan der Hoven - De Mui