Zoeken door alles

Arnhemseweg

Zo genoemd omdat de straat tenminste vanaf omstreeks 1823 onderdeel was van de straatweg naar Arnhem. Die volgde in Amersfoort het beloop van de eeuwenoude Leusbroeker- of Bavoortseweg, die al ingetekend staat op de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1570). In 1823 komt deze weg voor als Nieuwe Straatweg. Daarnaast waren in de negentiende eeuw de volgende namen in gebruik: Straatweg naar Woudenberg, Arnhemmerstraatweg, Arnhemsche Straatweg en Bavoortsche Straatweg. Het gedeelte tussen de huidige Stadsring en ongeveer het tegenwoordige Julianaplein droeg in de tweede helft van de negentiende eeuw de naam Slijkpoortsweg.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Leusderkwartier, Vermeerkwartier

Loop: Stadsring - (Grens Gemeente Leusden)