Zoeken door alles

Aristotelesstraat

Aristoteles, 384-322 v. C., een van de belangrijkste filosofen uit de Griekse oudheid; leermeester van Alexander de Grote. Vatte als eerste het gehele weten van zijn tijd samen in onderwijs en geschriften; beschouwde de logica niet als onderdeel van de filosofie, maar als leerschool voor het denken.

Raadsbesluit nr. 194 van 30 juni 1987

Wijk: Zielhorst

Loop: Albert Schweitzersingel - Cornelis Drebbelstraat