Zoeken door alles

Arendshorst

De arendshorst is het nest van de arend, ook wel adelaar genoemd. Verschillende geslachten roofvogels uit de familie Havikachtigen dragen deze naam.

Raadsbesluit nr. 73 van 30 maart 1965

Wijk: Liendert

Loop: Trekvogelweg - Trekvogelweg no-waarts