Zoeken door alles

Appelweg

De Appelweg maakte deel uit van de route naar de Betuwe waarlangs vroeger groente en fruit uit die streek naar de stad werd aangevoerd en komt in 1695 voor het eerst in de bronnen voor; sloot aan op de Appelweg onder Leusden. Tot nov. 1923 maakte de Kapelweg deel uit van deze weg. De bouw van de kazerne aan de Leusderweg leidde ertoe dat de Appelweg in die omgeving in het spraakgebruik Appèlweg genoemd.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: De Berg-Zuid

Loop: Westerstraat - Graaf Janlaan