Zoeken door alles

Ampèrestraat

André Marie Ampère, 1775-1836, Frans wis- en natuurkundige, werd vooral bekend door zijn onderzoek op het gebied van de elektriciteit en het magnetisme. Grondlegger van de elektrodynamica, vastgelegd in de Wet van Ampère, 1820-1825. Naar hem is de eenheid van de elektrische stroomsterkte Ampère genoemd.

Raadsbesluit nr. 306 van 2 juni 1931

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Leusderweg - Marconistraat