Zoeken door alles

Ambonstraat

Ambon of Ambonia, eiland in de Molukkengroep in de Bandazee, behorend tot Indonesië. Oppervlakte 761 km2, hoofdstad: Ambon. In 1946 werd Ambon deel van Oost-Indonesië. De opheffing van deze deelstaat na de soevereiniteitsoverdracht leidde tot het uitroepen in april 1950 van de Republiek der Zuid-Molukken (Republik Maluku Selatan, RMS).

Raadsbesluit nr. 365 van 26 juni 1951

Wijk: De Berg-Zuid

Loop: Kapelweg - Ceramstraat