Zoeken door alles

Ambachtlaan

Ambacht in de zin van beroep, handwerk of bedrijf, vooral in de niet-industriële nijverheid.

Raadsbesluit nr. 74 van 29 maart 1988

Wijk: Hoogland

Loop: Zevenhuizerstraat - Molenaarlaan