Zoeken door alles

Alpensalamander

Een in het Europese hooggebergte levend amfibie, m.n. in Joegoslavië en Albanië; komt ook voor in Zuidoost Nederland en Drenthe. Volledig zwart en ca. 16 cm. lang. In Nederland heeft hij een ongevlekt gele tot rode buik en wordt ca. 12 cm groot. Een traag bewegend nachtdier dat zich overdag schuilhoudt.

B&W-mandaat nr. B98052659 van 24 november 1998

Wijk: Nieuwland

Loop: Vuursalamander - Watersalamander