Zoeken door alles

Almeerderhout

Stadsbos ten oosten van de gemeente Almere. Het werd aangelegd in de jaren zeventig ten behoeve van de recreatie. De naam Almere is ontleend aan de oude benaming van de Zuiderzee: Almari, Almeri of Aelmere. Dit deel van de wijk Kattenbroek wordt omschreven met de metafoor Villabos. De bebouwing staat als het ware op 'open plekken' in het bos. Deze open plekken dragen de naam van in Nederland bekende boscomplexen.

Raadsbesluit nr. 203 van 28 augustus 1990

Wijk: Kattenbroek

Loop: Woudzoom - Jeneverbes