Zoeken door alles

Aletta Jacobslaan

Aletta Henriëtte Jacobs, 1854-1929, feministe en huisarts te Amsterdam; kon op voorspraak van minister Thorbecke vanaf 1871 geneeskunde studeren. Promoveerde 1879. Trouwde in 1892 de Amersfoortse links-liberale politicus Carel Gerritsen. Medeoprichtster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (1894), daarvan landelijk voorzitster 1903-1919; stond aan de wieg van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht (1904). Lid van het hoofdbestuur van de Vrijzinnig Democratische Bond (1912-1927).

Raadsbesluit nr. 171 van 30 juli 1957

Wijk: De Berg-Noord

Loop: Daam Fockemalaan - Barchman Wuytierslaan