Zoeken door alles

Albertus Magnusstraat

Albert Magnus (de Grote), ca. 1190-1280, Duits dominicaan; was de eerste die de filosofie van Aristoteles (384-322 v. C.) systematisch omvormde. Zijn tijdgenoten noemden hem doctor universalis en gaven hem de bijnaam De Grote wegens zijn uitzonderlijke geleerdheid. In 1931 heilig verklaard en tot kerkleraar verheven. Feestdag 15 november.

Raadsbesluit nr. 194 van 30 juni 1987

Wijk: Zielhorst

Loop: Aristotelesstraat - Erasmusstraat