Zoeken door alles

Albatrosstraat

Grote zeevogel uit de familie van de Stormvogelachtigen. Alle soorten zijn in Nederland als bedreigde uitheemse diersoorten beschermd.

Raadsbesluit nr. 79 van 23 april 1963

Wijk: Liendert

Loop: Zangvogelweg - Trekvogelweg