Zoeken door alles

Achter het Oude Weeshuis

Genoemd naar het weeshuis dat tot 1611 was gevestigd aan ‘t Zand en toen werd overgebracht naar het klooster Mariënhof. Droeg al op de stadsplattegrond van Blaeu uit 1649 die naam. In 1410 genoemd als Coppelstraat; droeg tot in de negentiende eeuw ook wel de naam Oude Koppelstraat. De straat liep tot in 1501 door tot het Grote Spui. Gezien de naam Koppelstraat lijkt het waarschijnlijk dat dit gebied tot de tweede stadsuitbreiding van omstreeks 1400 deel uitmaakte van de Koppel (zie Grote Koppel).

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Stadskern

Loop: Bloemendalsestraat - Sint Agathastraat