Zoeken door alles

Achter de Heilige Geest

Gelegen achter de evangelisch-lutherse kerk aan de Langestraat, die staat op de plek van de kapel van het H.Geestgasthuis. Het straatje achter de kerk bestond al in de vijftiende eeuw en herinnert aan dit gasthuis, waarvan de oudste vestiging een geheel vormde met de kapel. In het gasthuis werden reizigers opgevangen. Naar de lutherse kerk ook wel Achter de Lutherse Kerk genoemd.

Raadsbesluit 51 van 27 januari 1914

Wijk: Stadskern

Loop: Kortegracht - Valkestraat