Zoeken door alles

Achter de Arnhemse Poortwal

Tot in 1914 was deze straat bekend als de Arnhemse Poortwal. Dit was een naam van recente datum. De Arnhemseweg kwam pas in de negentiende eeuw tot stand kwam en de bijgelegen poort heette nooit Arnhemsepoort.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Stadskern

Loop: Stadsring - Arnhemsestraat