Zoeken door alles

Dr. Abraham Kuyperlaan

Dr. Abraham Kuyper, 1837-1920, Nederlands theoloog, gereformeerd predikant, staatsman en journalist. Studeerde theologie, Nederlands en klassieke letteren in Leiden, waar hij in 1862 promoveerde. Predikant in verschillende plaatsen, hoofdredacteur van het kerkelijk weekblad De Heraut en van antirevolutionair dagblad De Standaard. Sinds 1874 herhaaldelijk lid van de Tweede Kamer; stichter (1897) en politiek leider van de Antirevolutionaire Partij (ARP). Richtte in 1880 de Vrije Universiteit te Amsterdam op waar hij tot in 1901 hoogleraar was; minister van Binnenlandse Zaken en minister-president 1901-1905; lid van de Eerste Kamer 1913-1920.
Van september 1921 tot juni 1931 heette deze weg Kuyperlaan.

Raadsbesluit nr. 306 van 2 juni 1931

Wijk: De Berg-Noord

Loop: Prins Frederiklaan - Barchman Wuytierslaan