Zoeken door alles

Aalberselaan

Petrus Josephus Mattheus Aalberse, 1871-1948, Nederlands staatsman; lid van de Tweede Kamer voor de Rooms-Katholieke Staatspartij (1903-1916 en 1925-1937), hoogleraar te Delft 1916-1918. Vanaf 1918 minister van Arbeid en 1922-1925 tevens minister van Handel en Nijverheid. Zijn grote verdienste was de totstandkoming van de sociale wetgeving (o.m. de Arbeidswet van 1919). Lid van de Raad van State 1937-1946.

Raadsbesluit nr. 367 van 21 december 1956

Wijk: De Berg-Noord

Loop: Ruys de Beerenbroucklaan - Daam Fockemalaan