Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Zuidsingel

Zuidsingel

(vroeger: Cingel of Singel)

Z en O liggend singelfragment aan de buitenzijde van de gracht rond de Muurhuizen tussen de Varkensmarkt en de Kamperbinnenpoort; de dominante Z-ligging t.o.v. het stadscentrum is naamgevend geweest.

Zuidsingel 1

Hier was de Anna Paulowna Bewaarschool gevestigd, deze had aan de Singelzijde een speelplaats.

Zuidsingel 14 en 15

Laag breed woonhuis met topgevel aan smalle zijde. XVIII.

Zuidsingel 23

Huis met bakstenen gevel en kruiskozijnen. Woonhuis en regentenkamer van het Burgerweeshuis.

Zuidsingel 25

Hardstenen poort (1612) met toepasselijke schildering boven ingang. Toegang tot het Burgerweeshuis.

Zie ook: Wezenkleding

Zuidsingel 33+34+35+36+37

Panden behorend bij een rij aaneengeschakelde XIX huizen, in bocht van de singel gelegen onder een rechte daklijst. Harmonische raamverdeling met luiken. Hier was een Zijde-rederij gevestigd.

Zuidsingel 38

[Rijksmonument] Huis gebouwd voor Benjamin Cohen. Statige hardstenen sobere gevel (1780). Kleine roedenverdeling der ramen is mogelijk origineel. De iets naar voren springende middenpartij versierd en door tympanon gedekt. Op de hoeken van het dak 4 hardstenen schoorstenen. Inwendig herinneren gebeeldhouwde details aan de opdrachtgever. Goed interieur. Thans in gebruik bij de Orde van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (opgericht 1822); deze zetten zich in voor onderwijs aan armen, thans vooral in de tropen (vroeger o.a. in het huidige Indonesië).

Zie ook: Mezoeza, Paarse ruiten

Zuidsingel 39

Pand met hoge neogotische gevel (Willem II gotiek) gedekt door uitgekraagde kroonlijst. De gevel met banden, spitsboogornamenten versierd. Rechthoekige neogotische banden boven de ramen. Oude roedenverdeling. ca 1860; in 1843 werd het eigendom van de Congregatie der Zusters van Onze-Lievevrouw van Afrt; 1847 bouw van het ontwerp door Th. Molkenboer; pensionaat (1843-1933) voor meisjes uit gegoede families (daarvoor gehuisvest op hoek Muurhuizen / Schoutensteeg); 1900 kerkgebouw door H. Kroes.

Zuidsingel 45

[Rijksmonument] Voormalig gebouw 'De Nieuwe (Stads)Doelen'; later Arrondissementsrechtbank, nog later Kantongerecht. Statig breed gebouw, lijstgevel, XVIII. Dubbele topgevel terzijde met zakgoot en uitgebouwde vleugel. Woon- en sterfhuis van Abraham van Bemmel.

Zuidsingel 58+59

Huisnaam: Pelicaan.

Zuidsingel 60

Huisnaam: Vergulde Hooft.