Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Zijde

Is een van de cocon van de Z-rups gewikkelde lange (lichte en zeer sterke) draad (dierlijke vezel); in de Z-rederij vindt dit afwikkelen plaats; daarna worden meerdere dunne cocondraden tot technisch verwerkbare, wat dikkere, draden samengedraaid (twijnen of Dubbeleren).

Er is in Afrt een zijdereederij in 1836 gesticht. Zuidsingel 33-37.

Over zijderupsenteelt te Afrt:

  • H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Zijdeteelt in Nederland in de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw, Economisch en sociaal-historisch Jaarboek 46 (1983) 142-153; FL 17 no 4 feb 1986 70. Experimenten Job van Suijlen van Nijvelt Fredericx (sneuvelde te Ostende in 1603) liepen (rond 1600) na korte tijd vast. (p. 143 en ook: Sprok CXXX). In deze contekst werden ook Aert Gerrit Aerts en Wouter Buijs (zijdelakenkopers) genoemd (Sprok CXXX)
  • H.F.J.M. van den Eerenbeemt, De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en de proeven met inheemse zijdeteelt, 1850-1875, Economisch en sociaal-historisch Jaarboek 42 (1979) 181-214; op pp. 194-214 worden uitvoerig de experimenten besproken van de Afrt arts L.C.E.E. Fock, die met Manuel Wolff Mzn de 'Maatschappij voor de Zijdeteelt' oprichtte; deze Mij zou in de omstreken van Afrt een terrein van 6 hectaren moeten exploiteren.
Het boekje: Carl Sigismund, Natuur en Landbouw in betrekking tot elkander beschouwd, Utrecht, 1853, vertaling en inleiding van de Amersfoorter M.J. van Oven, pp.160-190: noemt deze Mij echter niet.