Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Zandbergen

Landgoed 2 km ZW van Afrt, aan de Arnhemmer straatweg; eigenaar (rond 1850) J. Meyes te Afrt.

Referentie(s): AaAW sv Z.

Huis en bewoners: Een boerderij-achtig huis bestond al rond 1800. Referentie(s): Tempe p. 151.

Werd in 1880 bestemd tot huis van opvang van maatschappelijk verwaarloosde weeskinderen; gesticht door de Remonstrantse Ds. M.W. Scheltema (directeur tot 1899), in het kader van twee organisaties: de in 1869 opgerichte 'Vereniging in het belang der wezenverpleging' en de in 1874 opgerichte 'Maatschappij tot opvoeding van wezen in het huisgezin'. Beide organisaties ontstonden in het spoor van de 'Zettense Inrichtingen' en 'Mettray'. Later kwam hier bij: de stichting TOKUNI (Toezicht op Kinderen uit Nederlands Indië) opgericht in 1923. Opvolgende directeuren: J. Woudstra (1899-1909) en Jhr W.A. Ortt (1909-1933). Tenslotte bestond Z uit een complex van een vijftal huizen. Tuinen

Referentie(s): D.Q.R. Mulock Houwer, Zandbergen; 75 jaar opvoeding in pleeggezinnen en tehuizen [1874-1949], Amersfoort, 1949.