Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Zakstraat

Thans in het midden inpandig volgebouwd en daardoor geblokkeerd straatje tussen Hellestraat (ingang naast de kuiperij van H. Meester en Zn, Hellestraat 7) en Westsingel (ingang tussen de voormalige bioscoop en het Architectenbureau Van Hoogevest, Westsingel 9). In dit straatje waren een aantal éénkamerige woninkjes; in het midden was een centrale pomp (Vergelijkbaar met Cupido); de Z was o.a. de toegang tot de stal van Hotel Muller.

De Z loopt dichtbij en evenwijdig aan de Mandemakerssteeg; mogelijk waren hier de zakkenmakers gevestigd.

Een verband met het Duitse Sackgasse (= doodlopende steeg) lijkt niet waarschijnlijk, want de Z liep niet dood; maar mogelijk is het een late naam (toen hij al geblokkeerd was) want hij komt niet voor in de Blafferd.