Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Willem V, Prins van Oranje en Nassau

Zie ook: Oranje (1748-1806) Gehuwd (1767) met prinses Wilhelmina van Pruisen (bekend van de aanhouding te Goejanverwellesluis, 1787). Onder zijn langzamerhand uitgeholde stadhouderschap kwam het conflict tussen Patriotten en Prinsgezinden op gang, voorlopig door ingrijpen van Pruisen in 1787 in zijn voordeel beslist; in 1795 echter, na de inval der Fransen, week hij naar Engeland uit en kwam er voorlopig een einde aan het Ancien Régime. In 1787 verbleef hij, tijdens het hoogtepunt in het conflict Oranjegezinden-Patriotten met zijn vrouw (Wilhelmina van Pruisen) in afwachting van zijn terugkeer naar Den Haag, tijdelijk in Afrt in het huis van zijn geldschieter Benjamin Cohen aan de (Zuid)Singel. Parochèt

Als dank schenkt Wilhelmina een voorhang voor de kast met Thora-rollen in de synagoge. De drukker van de Provinciale stukken (Altheer) vestigt zich hier tijdelijk.

Willem V was een (schilderijen)verzamelaar die in 1773/74 een 'schilderijengalerij' aan het Buitenhof te Den Haag liet bouwen (het eerste, driemaal per week voor het publiek toegankelijke, museum in Nederland). Zijn collecties werden in de XIX de basis voor een aantal Rijksmusea. Joden, Synagoge

Referentie(s): H. Poots in DSA 31-3-1982, 5-5-1982, 19-5-1982 en 26-5-1982.

Referentie(s): B.G.J. Elias, Prins Willem V en Amersfoort, FL 15 no 3/4 dec 1983 42-44 [erratum: FL 16 no 1 juni 1984 17]; Hovy, 1986 pp.124/125.