Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Willem Iv

(1711-1751) Onder W IV werd de positie van de schout (zijn vertegenwoordiger) t.o.v de stadsmagistraat in Afrt versterkt.

Referentie(s): C.A. van Kalveen, Schout en stadsmagistraat (1747-1751), in: Weer-klank 21-31.

Bij W's dood: A.J. Valewink, Rouwceremoniën te Amersfoort wegens het overlijden van den Prins van Oranje, october 1751, JVFL 1900 80-81 [Ds Johannes Henricus Bachiene krijgt een zilveren tabaksdoos; bodebus wordt genoemd].

Zie ook: Oranje