Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Wijngaarde

In 1337 de oudste vermelding, maar onbekende situering, van een W te Afrt.

In 1613 krijgt Dr Peutius vergunning de Cingel te beplanten met W (daarvóór had hij een ongunstiger wal-gedeelte op het O), dit nieuwverworven gedeelte was overwegend op het W en Z. Tot 1672 was er regelmatig een verpachting van de stads-W, mogelijk tot die tijd een aantrekkelijke bron van inkomsten voor de stad.

Referentie(s): Sprok CXII en CXIII. Wijnberg

De eerste vermelding (1337) heeft primair te maken met het begin van de schriftelijke bronnen (veel vroeger is er niet, oudste document in GAA is uit 1300) rond Afrt; de mogelijkheid om hier in die tijd wijn te verbouwen hangt samen met het Middeleeuws Klimaat Optimum (1170-1430).

Referentie(s): J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, Franeker, 1996, deel 2 pp.640-641.