Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Wijn

In het Museum Flehite worden de drie tinnen stadswijnkannen bewaard; mogelijk zijn zij rond XVI c in Utrecht gemaakt door een tinnegieter met de voornaam Jan; er was oudtijds geen wijnkopersgilde. Bij alle vergaderingen van belangrijke colleges werd veel wijn gedronken; de wijnkelder werd gevuld gehouden doordat de leden van zo'n college tijdens hun lidmaatschaps-periode bij alle belangrijke gebeurtenissen in hun leven (verkiezing, geboorte, huwelijk en dood) wijn aan de kelder moesten schenken. In 1656 is er sprake van de wijnkelder van de regenten van de Joriskerk: 'tot onderhoudinge van de onderlingen vriendschap ende goede gedachtenis' [Referentie(s): H. Halbertsma in AC 11-9-1990].

Pas in 1713 werd het jongste Gilde opgericht: het Wijnkopersgilde.

Referentie(s): D.F. Lunsingh Scheurleer, De tinnen stadskannen in Nederland [over deze kannen in het algemeen], Oudheidkundig Jaarboek 4e serie 13 (1946) 15-21 spec. 17.