Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Weeskamer of momberkamer

De leden van de W hebben van overheidswege de verantwoording voor de wezen en voor het beheer van hun eventuele (door erfenis verkregen) bezittingen; zij hebben ook het toezicht op andere onbeheerde nalatenschappen. Burgerweeshuis

Referentie(s): Van Bemmel, 1760 p.725-741.