Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Weede, van

Oude familienaam (Weede) uit de omgeving van Afrt; de Van W's leiden hun afkomst af van de familie Van Stoutenburg; deze werden gezien als de afstammelingen van de Heren van Amersfoort, die zich bij de Stadsrechtverlening in 1259 hadden teruggetrokken op Stoutenburg.

De familie komt regelmatig in het Raadsdagelijksboek (GAA 35) voor; de oudst bekende vermelding (Roots I 506) is in 1434 van de stadsbestuurder Eli(a)s van Weede; de laatst bekende in 1560 van de priorin van het St Agathaklooster Maria Gerrits van Weede (Roots II 365).

De familie moet betrekkelijk gefortuneerd geweest zijn, gezien hun relatie met de Utrechtse Zilversmeden Van Weede; Bartholomeus van Weede (ca 1420-1504) vestigde zich in 1462 in Utrecht; een zoon en twee neven waren in hetzelfde metier werkzaam; zij merkten allen hun werk (veelal kerkzilver) met een lelie als meesterteken (Streekwapen).

Referentie(s): L. Hoogterp, Een Utrechts laatgotische kelk te midden van zilverwerk uit Den Bosch, Antiek 20 nr 1 (juni/juli 1985) 13-18, spec. 16 en noot 8; Mevrouw Hoogterp bereidde toen een dissertatie voor over de Utrechtse goud- en zilversmeden in de late middeleeuwen.

De moeder van Johan van Oldenbarnevelt was Deliana van Weede; hij liet zich graag op die afkomst voorstaan, zijn vader (Gerrit) was duidelijk minder respectabel.